פוסטים נוספים

מימוש נכסים


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה כנגד גב’ ורד כלש בן ארי, יחד עם בנק מזרחי טפחות בע”מ [מתוקף היותו נושה מובטח] למימוש דירת הדופלקס היוקרתית בשכונת סביוני אביב בתל אביב הרשומה בבעלות של החייב ושל גב’ בן ארי בשיעור של 50% לכל אחד, בה מתגוררת גב’ ורד ארי.

במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט לאשר לנאמן ולנושה המובטח לנקוט כל פעולה שתידרש לצורך הליכי המכירה והמימוש של הדופלקס למרבה במחיר. הצדדים הגישו כתבי טענות ותצהירים, ונקבע כי ביום 19.9.22 יתקיים דיון בבית המשפט.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה לאישור מכירת רכבו של החייב, מסוג אאודי 4A, וזאת לאחר שהנאמן הצליח לאתר ולתפוס את רכבו של החייב, שהיה מצוי ברשותו של צד ג’. לאחר שבוצע פרסום בעיתונות אודות מכירת הרכב הוגשו מספר הצעות, ובהמשך בוצעה התמחרות בין המציעים.

לבקשת הנאמן, בית המשפט אישר למכור את הרכב תמורת 106,000 ₪, בהתאם להצעה הגבוהה ביותר שהוגשה לנאמן.
Scroll to Top