יוני 2022

החלטה (פסק דין) של בית המשפט של חדלות פירעון בבקשה 72, במסגרתה בית המשפט הורה למשיבה, ורד בן ארי (גרושתו של החייב), להשיב לקופת הנשייה סך של 300,000 ש”ח שהועבר לה מקופת החברה בשלושת החודשים שקדמו להליכי חדלות הפירעון ומהווים העדפת נושים אסורה, בתוספת ריבית והצמדה כחוק ממועד העברה, וכן הוצאות בסך 35,000 ש”ח.

 

לחץ כאן להורדת פסק הדין

יולי 2022

פסק דין של בית המשפט של חדלות פירעון בבקשה 117, במסגרתו בית המשפט הורה למשיב, מאיר עיני, להחזיר לקופת הנשייה של החייב סכום של 400,000 דולר אשר הועבר אליו מחשבונו הפרטי של החייב כהלוואת גישור, בתוספת 50,000 ש”ח הוצאות. נפסק כי לא קיים ויתור של החייב על החוב, למשיב לא עומדת זכות קיזוז או עיכבון וכי המשיב ביקש לנצל את העובדה שהחייב ביצע מעשי תרמית חמורים, כדי להשתמט ללא הצדקה מחיובו להשיב את כספי ההלוואה לקופת הנאמן.

לחץ כאן להורדת פסק הדין

הוגשה מטעם הנאמן בקשה למתן הוראות (תביעה) נגד וסלין פיוביץ’ (שותף עסקי של החייב) לשלם סך של 5,000,000 אירו שהועברו אליו בגין העסקה לרכישת 50% ממניות חברת Uniprom Metali.

לחץ כאן להורדת הבקשה

הוגשה מטעם הנאמן בקשה למתן הוראות (תביעה) נגד מריאן פרימורץ’ (אזרח קרואטיה) להשיב סך של 400,000 אירו שהועברו אליו מחברת EGFE הונגריה במסגרת הסכם הלוואה.

לחץ כאן להורדת הבקשה

אוגוסט 2022

בתאריך 29.6.22 קיים הנאמן כנס עדכון לנושי החייב ותאגידי EGFE שנערך בבית ציוני אמריקה בתל אביב. הזמנה לכנס נשלחה לכלל המשקיעים של החייב ותאגידי EGFE ולעורכי הדין המייצגים בתיק, מבעוד מועד, בצירוף קישור להתחברות מרחוק באמצעות ה- Zoom. בחלקו הראשון של הכנס, סקר הנאמן בצורה מפורטת את כלל הפעולות שבוצעו על ידו וצוות משרדו בתיק, את מצבת הנכסים ו/או הכספים של החייב ותאגידי EGFE  בחלוקה גיאוגרפית לפי מדינות, סקירה של מצבת החובות; סקירה של מנגנון ההכרעה המוצע על ידי הנאמן להכרעה בתביעות החוב (מושא בקשה 168) כולל דוגמה מספרית להמחשה; הממשקים של הליך חדלות הפירעון עם ההליכים הפליליים המתנהלים בישראל ובעולם; ועוד; כמו כן, מסר הנאמן מידע על הצעדים המתוכננים הבאים, לרבות לוחות זמנים להמשך הפעולות בתיק. בחלקו השני של הכנס, הנאמן השיב על כל השאלות שנשלחו מראש, כאשר הנאמן ענה על כל שאלה בהתאם לשפה שבה נשאלה השאלה (שאלות שנשאלו בעברית הנאמן השיב עליהן בעברית, ושאלות שנשאלו באנגלית, השיב עליהן בשפה האנגלית).

 לצפייה בכנס:

Scroll to Top