פוסטים נוספים

הסדרי פשרה שאושרו בבית המשפט


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד בני משפחתו של החייב בארה”ב, במסגרתה, בין היתר, נדרשה גב’ אליס אן גרינפילד, אימו של החייב (תושבת ארה”ב), להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליה שלא כדין. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין גב’ גרינפילד שבעקבותיו גובש הסדר פשרה, בית המשפט אישר את הסדר פשרה לפיו גב’ גרינפילד תשיב לקופת הנשייה סך של 311,000 דולר ארה”ב.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד בני משפחתו של החייב בארה”ב, במסגרתה, בין היתר, נדרש מר ג’ונתן ג’יי גרינפילד, אחיו של החייב (תושב ארה”ב), להשיב לקופת הנשייה כספים שהעביר לו החייב כהלוואה וכן שכספים שהוחזקו אצלו עבור החייב ו/או תאגידי EGFE ו/או שהוברחו על ידו לצדדי ג’. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין מר גרינפילד (ורעייתו, גב’ אליסה גרינפילד) שבעקבותיו גובש הסדר פשרה, בית המשפט אישר את הסדר פשרה לפיו מר גרינפילד ורעייתו ישיבו לקופת הנשייה סך של 680,000 דולר ארה”ב.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד חברת Elliptic Curve (חברה המאוגדת בספרד, להלן “החברה הספרדית”), במסגרתה נדרשה החברה הספרדית להשיב כספים שהועבריה אליה מחברת EGFE הונגריה. משיב נוסף לבקשה היה מר אריה בן דוד, שטען כי הוא זכאי למלוא הסכום שהחברה הספרדית נדרשה להשיב במסגרת הבקשה.

לאחר שהנאמן ניהל מו”מ עם החברה הספרדית ועם מר בן דוד שבעקבותיו גובשו הסדרי פשרה, בית המשפט אישר את הסדרי הפשרה, לפיהם החברה הספרדית תשיב לקופת הנשיה סך של 90,000 שמתוכו סך של 15,000 אירו יועבר למר אריה בן דוד.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד בני הזוג אילן וציונה בנאור, במסגרתה, בין היתר, נדרשו בני הזוג בנאור להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליהם שלא כדין בסמוך לפני מתן צו הקפאת ההליכים (פתיחת הליכי חדלות הפירעון). לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, ביום 11.5.2022 התקיים דיון בבית המשפט, שבמהלכו הצדדים הגיעו להסכמה, אשר אושרה על ידי בית המשפט, לפיה בני הזוג בנאור ישיבו לקופת הנשיה סך של 400,000 דולר ארה”ב, ומתביעת החוב של בני הזוג בנאור יקוזז בהסכמה סכום של 100,000 דולר ארה”ב.


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד שמואל אביבי וכנגד מר ברק גל (המתגורר בארה”ב), במסגרתה נדרשו מר אביבי ומר גל להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו למר גל (בארה”ב) עבור מר אביבי, בתקופה שלאחר מתן הצו פתיחת הליכים. שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, וכן נערך בבית המשפט דיון בבקשה (במסגרתו הנאמן חקר את מר עיני בחקירה נגדית). לאחר הדיון, הנאמן ניהל מו”מ מול מר אביבי, שבעקבותיו הצדדים הגיעו להסכמה שאושרה בבית המשפט, לפיה מר אביבי ישלם לקופת הנשיה סך של 130,000 דולר ארה”ב [כך שלנאמן תהיה אפשרות לתבוע את יתרת הסכום ממר ברק גל, ואכן ניתן כנגד מר גל פסק דין בהיעדר הגנה]. כמו כן במסגרת הפשרה אושרה הסכמה בנוגע לגובה תביעת החוב של מר אביבי.

Scroll to Top