פוסטים נוספים

תוכן עניינים

הליכי חדלות הפירעון

החייב ותאגידי EGFE – רקע בתמצית

החייב, מיכאל בן ארי (גרינפילד) ניהל עסק ליעוץ השקעות במרמה במשך שנים רבות (לכל המאוחר החל משנת 2007) באמצעות חברת אי. ג’י. אף. אי ישראל בע”מ שבפירוק (להלן: “EGFE ישראל”) ותאגידים זרים נוספים ובראשם EGFE Hungary KFT שבפירוק (להלן: “EGFE הונגריה”) ו- EGFE USA LLC שבפירוק (להלן: “EGFE ארה”ב”) (שלושת התאגידים יכונו להלן יחד: “תאגידי EGFE” או “EGFE”). החייב היה גם דירקטור, מורשה חתימה, ובעל השליטה בתאגידי EGFE כאמור. החל מסוף שנת 2006 תחילת 2007 (לכל המאוחר), החייב ותאגידי EGFE גייסו כספים מלקוחות, והתיימרו להשקיע כספים אלה בשם הלקוחות בקרן בלו ריבר (Blue River), אך למעשה מעולם לא עשו זאת.

במקום זאת, EGFE שלחה ללקוחותיה דוחות חשבון חודשיים או רבעוניים (להלן: “דוחות חשבון”) המציגים פעילות מסחרית פיקטיבית, השקעות פיקטיביות בקרן בלו ריבר שלא נעשו מעולם, ובמסגרתם דיווחה על רווחים פיקטיביים, שלא נוצרו בפועל מעולם.. בכל 31 לדצמבר בכל שנה, הפיקה EGFE לכל לקוח תדפיס בנקאי מזויף של בנק JPMorgan Chase, שהוא בנק אמריקאי, בו הוצגו כלפי הלקוחות – במצגים תרמיתיים – היתרות הפיקטיביות המוחזקות עבור כל לקוח בבנק.

בנוסף לגיוס הכספים מלקוחות כביכול עבור קרן בלו ריבר, החייב ותאגידי EGFE גייסו כספים מלקוחות כביכול לצורך השקעה במיזמים שונים ברחבי העולם. כך למשל, גויסו כספים כביכול עבור חברת שר”פ פלוס, בטר לייף וסטארטאפים נוספים הממוקמים בישראל. כמו כן, גויסו כספים כביכול לצורך השקעה בקרן פרודנט (על שלל סוגיה ושלוחותיה – בברזיל, בלוקסמבורג, באיי קיימן ובארה”ב). בשנים האחרונות שקדמו להתפוצצות הפרשה, גויסו כספים רבים כביכול עבור מיזמים בבלקן בכלל ובמונטנגרו בפרט, בעיקר בתחום הכרייה – מיזמי הבנטונייט, הבוקסיט הלבן והבוקסיט האדום.

החייב ותאגידי EGFE עסקו למעשה בהונאת המונים הידועה כ”פונזי”, שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ- 15 שנים, במסגרתה החייב גנב, רימה, זייף והונה אלפי משקיעים לאורך השנים, ובמהלכם נוצרו חובות בהיקף כולל של למעלה מ- 600 מיליוני ₪ (כולל הרווחים הפיקטיביים).

בין החייב לבין תאגידי EGFE היה עירוב נכסים וכספים מוחלט, כאשר החייב היה הגורם הבלעדי שקיבל החלטות בתאגידים אלה, לרבות משיכות פרטיות שביצע בסכומים של עשרות מיליוני ₪. עירוב הנכסים והכספים המוחלט בין חשבונות וכספי החייב לבין החשבונות והכספים של תאגידי EGFE וכן בין החשבונות והכספים של תאגידי EGFE בינם לבין עצמם הופכות את החייב ותאגידי EGFE ל”ישות כלכלית ועסקית אחת”, שהוחזקה, נשלטה, ונוהלה על ידי החייב.

יובהר כי עירוב הנכסים המתואר איננו עוסק אך ורק בכספים שגויסו כביכול לקרן בלו ריבר, אלא כלל הכספים שגויסו לכל מיזם שהוא, שימשו בערבוביה של החייב ושל תאגידי EGFE.

הליכי חדלות הפירעון של החייב ותאגידי EGFE

 
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה פלילית נגד החייב והחברות שבשליטתו בגין שורה של עבירות פליליות לפי הדין בישראל, ביניהן הונאה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי חקירה, ועבירות הלבנת הון, לפי חוק איסור הלבנת הון בישראל.

ביום 6.4.2021, הפכה החקירה הפלילית נגד החייב לחקירה גלויה, החייב נעצר לחקירה, ודבר מעצרו של החייב והחקירה הפלילית פורסמו בהרחבה בכלי התקשורת.החייב שוחרר למעצר בית תחת תנאים מגבילים, שכללו הפקדת הדרכון שלו (הישראלי והאמריקאי), והוצא נגדו צו איסור יציאה מישראל.

החייב הפר את תנאים המגבילים שהוטלו עליו, ולא הגיע לחקירה נוספת ברשות לניירות ערך. בתחילת חודש מאי (ביום 6.5.2021 או בסמוך לכך), נמלט החייב מישראל לסרביה (דרך תורכיה), תחת זהות בדויה ובאמצעות דרכון מזויף ששייך לאדם בשם נחום אייזנשטאט, חבר אישי של החייב, אשר הודה במסגרת עסקת טיעון בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, הפרת הוראה חוקית בצוותא, ובעבירות לפי חוק הדרכונים בגין מעשים אלו.

ביום 7.5.2021, בעקבות התפוצצות הפרשה ובריחתו של החייב, הוגשה מטעמם של כ- 300 נושים בקשה למתן צו לפתיחת הליכים כנגד EGFE ישראל, ובהמשך הוגשה מטעם הנושים בקשה דומה גם כנגד החייב באופן אישי. ביום 12.5.2021 ניתן על ידי בית המשפט הנכבד צו פתיחת הליכים נגד החברה שבפירוק, וביום 26.5.2021 ניתן צו פתיחת הליכים כנגד החייב, ועו”ד ליאור דגן מונה כנאמן של EGFE ישראל (בפירוק) וכנאמן לנכסיו של החייב (בחדלות פירעון).

בהמשך, ולאחר בדיקות וחקירות רבות, ולאחר שהנאמן הגיע למסקנה כי עסקי החייב ותאגידי EGFE התנהלו בעירוב נכסים מוחלט (כמפורט לעיל), הוגשו מטעם הנאמן בקשות למתן צו לפתיחת הליכים כנגד EGFE הונגריה ו- EGFE ארה”ב, ועו”ד דגן מונה לנאמן בפירוק גם של חברות אלו.

מטרתם של הליכי חדלות הפירעון

מטרתם העיקריים של הליכי חדלות הפירעון ומינוי הנאמן הם [רשימה חלקית ובלתי ממצה בלבד]:

  1. איסוף באמצעות הנאמן של כל הכספים, הרכוש, הנכסים והזכויות של החייב ושל תאגידי EGFE, הפזורים בארץ וברחבי העולם, לתוך קופה אחת [“קופת הנשיה”].
  2. ניהול חקירות ובדיקות למציאת כלל הכספים והנכסים, כולל כאלו שהועברו באופן בלתי חוקי, בשנים שקדמו להליכי חדלות הפירעון או לאחר פתיחת ההליכים, למקורבים ו/או לצדדים שלישיים והשבת לקופת הנשיה [לרוב באמצעות נקיטת הליכים משפטיים בארץ ובחו”ל].
  3. הכרעה בתביעות החוב המוגשות ע”י כלל הנושים של החייב ושל תאגידי EGFE [הוגשה מטעם הנאמן בקשה לקביעת מתווה הכרעה בתביעות חוב] – בקשה לקביעת מתווה הכרעה בתביעות חוב
  4. ביצוע חלוקות [ביניים ו/או סופיות] עבור כלל הנושים [הן הישראלים והן הזרים] של החייב ושל תאגידי EGFE באופן שוויוני [בהתאם ובכפוף להוראות הדין הנוגעות לסדר החלוקה].
צווי חדלות הפירעון ומינוי עו”ד ליאור דגן כנאמן לתאגידי EGFE ולנכסי החייב
  • צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת אי.ג’י.אף.אי. ישראל בע”מ (בפירוק) – קישור להורדה
  • צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן של  החייב, מיכאל בן ארי  – קישור להורדה
  • צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת EGFE Hungary KFT (בפירוק) – קישור להורדה
  • צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת EGFE USA LLC (בפירוק) – קישור להורדה
  • צו הכרה של בית המשפט במחזור הדרומי של ניו יורק, ארה”ב, ומינוי עו”ד ליאור דגן ל- Foreign representative של החייב – קישור להורדה
Scroll to Top