פוסטים נוספים

דו"חות תקופתיים שהגיש הנאמן


בתאריך 23.3.2022 הגיש הנאמן לבית המשפט דו”ח תקופתי מפורט בן כ- 80 עמודים, במסגרתו פירט הנאמן אודות תיקי חדלות הפירעון של החייב ותאגידי EGFE; אודות נכסי החייב ותאגידי EGFE בישראל ובחו”ל; אודות הפעולות הרבות שמבצע הנאמן במונטנגרו; תמצית אודות פעולות הנאמן בסרביה, הונגריה, ארה”ב ומדינות נוספות; ואודות הליכי הליטיגציה שמתנהלים בישראל ובחו”ל. לדו”ח התקופתי צורף דוח כספי של קופת הנשיה, כפי שנערך ובוקר ע”י רו”ח יעקב פסי (הדוח הכספי נכון למועד הגשת הדו”ח התקופתי).

Scroll to Top