עו”ד ליאור דגן מונה כנאמן לחברת אי. ג’י. אף. אי ישראל בע”מ (בפירוק), כנאמן לנכסי החייב מיכאל דוד בן ארי (בחדלות פירעון), כנאמן לחברת EGFE Hungary KFT , וכנאמן לחברת EGFE USA LLC (בפירוק) – תיקי חדלות הפירעון מתנהלים בתיק מאוחד בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב. כמו כן, עו”ד דגן מונה כנאמן של החייב (Foreign Representative) בהליך הכרה לפי פרק 15 לחוק חדלות הפירעון האמריקאי (Chapter 15 of the US bankruptcy code) המתנהל בבית המשפט במחוז הדרומי של ניו יורק. באתר זה תוכלו להתעדכן בנעשה בתיק, לקבל מידע אודות הגשת תביעות חוב – פעולה הדרושה לשם הכרת משקיע כנושה של החייב ו/ תאגידי EGFE, לקרוא החלטות ופסקי דין שניתנו בבית המשפט, לעיין בכתבי טענות שהוגשו לתיק מטעם הנאמן, ליצור קשר עם הנאמן וצוותו, ועוד.

יולי 2023

עו”ד ליאור דגן, הנאמן של מיכאל בן ארי ותאגידי EGFE, שמח לבשר על התפתחות משמעותית בהליכי חדלות הפירעון. לפני זמן קצר, בית המשפט אישר, לבקשת הנאמן, לבצע חלוקת דיבידנד ביניים לנושים, בסכום משמעותי של 45-55 מיליון ₪. החלוקה מתוכננת להתבצע בפועל בחודש נובמבר 2023, בכפוף להכרעות בתביעות החוב שהוגשו מטעם הנושים בהתאם למנגנון שאושר במסגרת בקשה מס’ 168. קבוצת הנושים המיוצגים ע”י עו”ד איתן ארז יקבלו את הדיבידנד ישירות ממנו, לאחר שהנאמן יעביר את הדיבידנדים לעו”ד ארז בצורה מרוכזת. הדיבידנד ליתר הנושים ישולם בהתאם לפרטי חשבון הבנק שנמסרו במסגרת תביעות החוב שהוגשו מטעמם. אבן דרך משמעותית זו מסמלת את ההתקדמות בהליכי חדלות הפירעון, ואת מהמחויבות של עו”ד דגן וצוותו להבטחת תוצאה מיטבית עבור ציבור הנושים.
לחץ כאן  לקריאת החלטת בית המשפט לאישור חלוקת דיבידנד ביניים.

פברואר 2023

החלטה (פסק דין) בבקשה 168 לאישור מנגנון הכרעה בתביעות חוב  בית המשפט אישר את בקשת הנאמן לקביעת מנגנון הכרעה בתביעות חוב של הנושים לחברות שבפירוק ולחייב. במסגרת בקשה 168 בתיק חדלות הפירעון, עתר הנאמן לבית המשפט של חדלות פירעון בבקשה לאישור מנגנון הכרעה בתביעות החוב של הנושים, המשקיעים שהשקיעו כספים אצל תאגידי EGFE (בחדלות פירעון) [EGFE ישראל בע”מ (בפירוק); EGFE Hungary KFT (בפירוק); EGFE USA LLC (בפירוק)] והחייב מיכאל דויד בן ארי (בחדלות פירעון). המנגנון שהוצע ידי הנאמן התבסס על שיטת ה- Net Investment Method המכונה גם (Cash In-Cash Out) שיושמה בתיק של ברנרד מיידוף בארה”ב ובמקרים דומים בעולם. במסגרת המנגנון שאושר נקבעו העקרונות הבאים: ראשית, נקבע כי יש לראות בחייב ובתאגידי EGFE כיישות כלכלית אחת, באופן בו כלל נכסי החייב ותאגידי EGFE יעמדו לטובת פירעון החובות לכלל הנושים של התאגידים והחייב ללא ייחוס של נכס מסוים לנושי חברה ספציפית בלבד. שנית, נקבע כי לא יוכרו ו/או ישולמו לנושים רווחים פיקטיביים על השקעתם, כמן כן, נקבע כי במסגרת חישוב גובה החוב כלפי כל משקיע, משיכות קודמות שבוצעו על ידי מי מהמשקיעים ייזקפו על חשבון סכומי הקרן שהושקעו על ידם. שלישית, נקבע כי סכומי השקעה ומשיכות הכספים שבוצעו על ידי המשקיעים השונים יוצמדו למדד המחירים לצרכן הישראלי ממועד ההשקעה או המשיכה ועד למועד מתן הצו לפתיחת הליכים [קרי 12.5.2021]. רביעית, נקבע כי כספים שהושקעו או נמשכו במטבע זר יומרו לשקל בהתאם לשער היציג של המטבע הזר נכון למועד ההשקעה או המשיכה [ולאחר מכן תתאפשר הצמדתם למדד הישראלי כאמור]. בית המשפט אישר את בקשת הנאמן וקבע כי המנגנון המוצע מקדם עקרונות של שוויון וצדק חלוקתי בין קבוצות המשקיעים השונות, בין קבוצת משקיעים שזכו להחזר משמעותי של השקעתם לאורך התקופה בה השקיעו אצל החייב, לבין קבוצת משקיעים אחרת שזכתה לקבל החזר קטן כלשהו או קבוצה שלא קיבלה כל החזר לאורך תקופת השקעתה אצל החייב. הנאמן יבחן את תביעות החוב שהוגשו בתיקי חדלות הפירעון של תאגידי EGFE והחייב, יכריע בהן בהתאם למנגנון שאושר על ידי בית המשפט וישלח הכרעות חוב חתומות לנושים או לבאי כוחם [אם הנושה מיוצג]. לקריאת החלטת בית המשפט בעניין מגנון ההכרעה בתביעות החוב לחץ כאן.

דצמבר 2022

בית המשפט אישר את ההסכמות שגובשו בין הנאמן לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור מדורג של נכסים וכספים לטובת ציבור המשקיעים (הנושים).
במהלך החודשים האחרונים, במקביל לפעולות הרבות שנוקט הנאמן לתפיסה ומימוש של נכסים וזכויות של החייב ושל תאגידי EGFE בישראל וברחבי העולם, נוהלו במקביל מגעים בין הנאמן עו”ד דגן לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור הכספים והנכסים שנתפסו בהליך הפלילי לטובת קופת הנשיה, וזאת לצורך חלוקתם לציבור הנושים שהם גם נפגעי העבירות בהליך הפלילי.
מגעים אלה הבשילו לכדי הסכמות סופיות שגובשו בין הנאמן לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה (באמצעות עורכי הדין יהודית תירוש, סתיו גינת ויוסי צדוק) לפיהן ישוחררו בשלב הראשון באופן מיידי כלל נכסי הנדל”ן בישראל ובחו”ל, וכן כספים בחשבונות בנק בחו”ל לטובת קופת הנשיה; בשלב השני, ולאחר אישור מתווה הוכחות החוב על ידי בית המשפט של פירוק (בקשה 168 בתיק חדלות הפירעון) והחלטת בית משפט של חדלות פירעון בדבר חלוקת דיבידנד למשקיעים, ישוחררו יתר התפוסים הניתנים למימוש מיידי, לרבות כספים המצויים בחשבונות הבנק של בן ארי ו-EGFE בישראל.
ביום 25.12.2022 אישר בית המשפט (כב’ השופטת תרצה קינן שחם) את ההסכמות שגובשו בין הנאמן לבין הפרקליטות, ונתן להן תוקף של החלטה; בכך נעשה צעד משמעותי המקדם את המטרה לבצע חלוקת דיבידנד ראשון ומשמעותי לציבור נפגעי בן ארי במהלך המחצית הראשונה של 2023.
הנאמן מודה לפרקליטות ונציגי רשות ני”ע על שיתוף הפעולה והסיוע בשחרור התפוסים לטובת ציבור המשקיעים, וזאת על מנת שניתן יהיה לחלק דיבידנד ראשון לנושים כבר במחצית הראשונה של 2023; חלוקת כספים לנושים, שהם גם נפגעי העבירות של בן ארי, בהקדם האפשרי, היא המשימה החשובה ביותר ועומדת בראש סדרי העדיפויות, וזאת על מנת להביא מזור לציבור המשקיעים שנפל קורבן בפרשה ומשוועים לכך; במקביל, הנאמן פועל לתפיסה ומימוש של כספים, זכויות ונכסים של החייב ותאגידי EGFE המצויים בישראל ובמדינות שונות מחוץ לישראל (בתיאום עם גורמי האכיפה), וזאת במטרה למקסם את הכספים ואת קופת הנשיה לטובת חלוקה מהירה ויעילה של כספים לנושים.

אוגוסט 2022

בתאריך 29.6.22 קיים הנאמן כנס עדכון לנושי החייב ותאגידי EGFE שנערך בבית ציוני אמריקה בתל אביב. הזמנה לכנס נשלחה לכלל המשקיעים של החייב ותאגידי EGFE ולעורכי הדין המייצגים בתיק, מבעוד מועד, בצירוף קישור להתחברות מרחוק באמצעות ה- Zoom. בחלקו הראשון של הכנס, סקר הנאמן בצורה מפורטת את כלל הפעולות שבוצעו על ידו וצוות משרדו בתיק, את מצבת הנכסים ו/או הכספים של החייב ותאגידי EGFE  בחלוקה גיאוגרפית לפי מדינות, סקירה של מצבת החובות; סקירה של מנגנון ההכרעה המוצע על ידי הנאמן להכרעה בתביעות החוב (מושא בקשה 168) כולל דוגמה מספרית להמחשה; הממשקים של הליך חדלות הפירעון עם ההליכים הפליליים המתנהלים בישראל ובעולם; ועוד; כמו כן, מסר הנאמן מידע על הצעדים המתוכננים הבאים, לרבות לוחות זמנים להמשך הפעולות בתיק. בחלקו השני של הכנס, הנאמן השיב על כל השאלות שנשלחו מראש, כאשר הנאמן ענה על כל שאלה בהתאם לשפה שבה נשאלה השאלה (שאלות שנשאלו בעברית הנאמן השיב עליהן בעברית, ושאלות שנשאלו באנגלית, השיב עליהן בשפה האנגלית).
 לצפייה בכנס:

בתאריך 23.3.2022 הגיש הנאמן לבית המשפט דו”ח תקופתי מפורט בן כ- 80 עמודים, במסגרתו פורטו:

  • אודות תיקי חדלות הפירעון של החייב ותאגידי EGFE
  • פירוט נכסי החייב ותאגידי EGFE בישראל ובחו”ל.
  • פירוט אודות הפעולות הרבות שמבצע הנאמן במונטנגרו
  • תמצית אודות פעולות הנאמן בסרביה, הונגריה, ארה”ב ומדינות נוספות.
  • הליכי הליטיגציה בישראל ובחו”ל.
  • לדו”ח התקופתי צורף דוח כספי של קופת הנשיה, כפי שנערך ובוקר ע”י רו”ח יעקב פסי (הדוח הכספי נכון למועד הגשת הדו”ח התקופתי).

להורדת הדו”ח התקופתי שהגיש הנאמן – לחץ כאן

Scroll to Top